Taxas académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Valores porcentuais (%)

Curso académico Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
2018/2019 94,00 6,35 98,00 89,71 99,00
2017/2018 96,00 0,19 99,00 93,17 99,00
2016/2017 96,00 1,27 99,00 96,67 99,00
2015/2016 97,00 0,00 99,00 97,16 100,00
2014/2015 97,06 0,00 99,59 97,07 99,55
2013/2014 98,26 2,54 100,00 89,83 99,71
2012/2013 96,26 0,71 99,13 78,21 99,85

 

Informes de inserción laboral

Estudo da inserción laboral das persoas tituladas no SUG (ACSUG)

 

Resultados de satisfacción

Os resultados das enquisas de satisfacción están dispoñibles nos Informes de Revisión pola Dirección da Facultade de Bioloxía:

2017/2018 / 2016/2017 / 2015/2016 / 2014/2015