Curso académico 2020/2021

Listaxe provisoria de exames do módulo común

Materia 1ª convocatoria 2ª convocatoria
Deseño Curricular e organización escolar no ensino secundario 25/01/2021 28/06/2021
Desenvolvemento psicolóxico na educación secundaria 26/01/2021 29/06/2021
Orientación e función titorial 27/01/2021 30/06/2021
Sistema educativo e educación en valores 28/01/2021 01/07/2021

Listaxe provisoria de exames do módulo común