Máster Universitario en Profesorado

Campus de Ourense

Código Itinerario Descrición
O02M066V02
Ciencias Experimentais: Matemáticas e Tecnoloxía Este itinerario faculta ao alumnado para exercer a docencia en Ensino secundario obrigatorio, na materia de tecnoloxía.
O02M066V04
Ciencias Sociais: Xeografía e Historia Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato nas materias de Ciencias sociais, xeografía, historia, historia da arte.
O02M066V05
Ciencias Sociais: Humanidades Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato e Formación profesional nas materias relacionadas con Economía
O02M066V06
Orientación Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Formación profesional en ciclos relacionados con subsectores como comercio, comunicacións, turismo, hostalería, lecer… De igual maneira comprende a industria de bens de consumo, así como tamén a prestación dos servizos á comunidade.

 

Campus de Pontevedra

Código Itinerario Descrición
P02M066V03
Ciencias Experimentais: Educación Física Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato nas materias de Educación física.
P02M066V06
Orientación Este itinerario faculta ao alumnado para exercer como orientador en centros de secundaria.
P02M066V12
Arte e Debuxo Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato, nas materias de Debuxo e nas materias dos Bacharelatos de Artes Plásticas

 

Campus de Vigo

Código Itinerario Descrición
V02M066V01
Ciencias Experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química Este itinerario faculta ao alumnado para exercer a docencia en Ensino secundario obrigatorio, e bacharelato nas materias de Bioloxía, Xeoloxía, Ciencias da natureza, física e química, ciencias da terra.
V02M066V02
Ciencias Experimentais: Matemáticas e Tecnoloxía Este itinerario faculta ao alumnado para exercer a docencia en Ensino secundario obrigatorio, na materia de tecnoloxía.
V02M066V06
Formación Profesional: Sector Servizos Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Formación profesional en ciclos relacionados con subsectores como comercio, comunicacións, turismo, hostalería, lecer… De igual maneira comprende a industria de bens de consumo, así como tamén a prestación dos servizos á comunidade.
V02M066V07
Formación Profesional: Sector Primario e Secundario Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Formación profesional, en ciclos relacionados coa actividade artesanal e industrial manufactureira, mediante as cales os bens provenientes do sector primario son transformados en novos produtos. Abarca tamén a industria de bens de produción, tales como materias primas artificiais, ferramentas, maquinarias, etc.
V02M066V08
Formación Profesional: Formación e Orientación Laboral Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Formación profesional, na materia de Formación e Orientación Laboral.
V02M066V09
Linguas e Literaturas: Linguas Estranxeiras Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato e ensino de idiomas, nas materias de idioma estranxeiro.
V02M066V10
Linguas e Literaturas: Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego Este itinerario faculta ao alumnado para exercer docencia en Ensino secundario obrigatorio, bacharelato e ensino de idiomas, nas materias de idiomas oficiais na comunidade galega.