Curso académico 2022/2023

As clases comezarán o 26 de setembro, e que se desenvolvan en modalidade semipresencial, é dicir haberá clases onde se requirirá presencia física e clases que se impartirán a través da Campus Remoto. A asistencia física a comunicarán os docentes en cada materia.

Será necesario asistir ao 80% das clases xa sexan de presencia física como virtual.

Horarios do módulo común

 

Grupos presenciais do módulo común

 

Aulas do módulo común

 

Horarios do módulo específico