O módulo de PRACTICUM (obrigatorio, 18 ECTS), está enfocado á adquisición da experiencia nas tres fases do proceso de ensino: Planificación-intervención-avaliación.

Guía do Practicum 2022/2023
Listaxe de materias para impartir nas prácticas

Contido e resultados

As prácticas desenvolveranse no 2º cuadrimestre do curso.En total teredes que asistir a un centro de prácticas aproximadamente 4 horas diarias, ata completar 150 horas.

A selección do centro de prácticas farédela vós. Das opcións que vos presentamos no documento no que aparecen os titores que solicitaron á Xunta de Galicia colaborar co Máster, teredes que revisar e seleccionar a dous docentes, e cumprimentar a solicitude.

A continuación nós adxudicaremos os titores/as:

  • Terá preferencia na elección dun titor/á persoa que contactase con ela con anterioridade.
  • No caso de que dúas persoas elixan ao mesmo titor/a, terá preferencia de selección a que teña maior media de acceso a este Máster.
  • No caso de que non exista ningún titor/a de a vosa materia no concello solicitado, nin nos arredores, debedes contactar coa secretaría indicando a vosa situación. Nestes casos buscaremos un profesor dese concello que queira ser titor/a de prácticas deste Máster.

Unha vez asignado, enviaremos aos centros esta adxudicación para que dean a súa visto e prace. Se nalgún caso non se puidesen facer cargo dese alumno/a, buscaremos outra alternativa.

Durante as prácticas, teredes un titor/a en o centro e outro na Universidade, que será un dos profesores/as do Módulo Específico. Durante o proceso teredes que realizar unha memoria das prácticas, incluíndo unha Unidade Didáctica orixinal. Esta materia (prácticas externas), será avaliado polos dous titores/as.

 

Documentación