Alvarez Lires

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 121 / Despacho 117
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 792 / 986 801 737
xabieral@uvigo.es

Investigación

Grupo de investigación

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Liñas de investigación

  • Psicoloxía, xénero e educación
  • Dificultades de aprendizaxe
  • Innovación educativa e xénero