Fernández Simo

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 20
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 182
jesfernandez@uvigo.gal

Investigación

Liñas de investigación

  • Acción socioeducativa con infancia, adolescencia e mocidade
  • Estratexia socioeducativa con persoas en difiicultade social
  • Calidade e acompañamento socioeducativo