Rodríguez Rodríguez

Profesor/a asociado/a

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 289
juanluisrr@uvigo.es

Breve CV

Profesor Asociado que compaxina o seu labor como Orientador Educativo nas etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Imparte docencia no Grao en Educación Infantil e en varios estudos de posgrao desta universidade. Forma parte do grupo de investigación HI9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos, atención á diversidade e orientación educativa.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Orientación educativa e acción titorial
  • Atención á diversidade
  • Avaliación de procesos cognitivos