Conde Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 6
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 254
angelesconde@uvigo.es

Breve CV

Doutora en Psicopedagoxía pola Universidade de Huelva. Premio Extraordinario de Doutoramento (2003). Profesora Contratada Doutora na Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na Universidade de Vigo, impartindo docencia no Grao en Educación Primaria e en varios posgraos desta universidade. Coordina o Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo e forma parte do programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento. Forma parte do grupo de investigación Hi9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos e as dificultades de aprendizaxe, contando con numerosos artigos en revistas de recoñecido prestixio nacional e internacional.

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Comunicación electrónica e Educación
  • Expectativas dos estudantes universitarios
  • Xénero e Discapacidade