Ricoy Lorenzo

Profesor/a titular de universidade

Área de Didáctica e Organización Escolar
Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Despacho 27
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 065
cricoy@uvigo.es

Breve CV

Doutora en CC. da Educación pola UNED en 2001, con Premio Extraordinario; e Profesora Titular de Universidade na área de Didáctica e Organización Escolar, Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo. Imparte docencia en titulacións de Grao, Máster e no Programa de Doutoramento en CC. da Educación e do Comportamento. Ten participado en múltiples congresos e proxectos de investigación nacionais e internacionais, así como realizado diversas estancias de investigación en España e no estranxeiro. A súas liñas de investigación céntranse na: aplicación das TIC a educación, metodoloxías e recursos innovadores, formación docente, Educación para o tempo libre, etc. Ten publicado libros e múltiples capítulos, así como máis dun centenar de artigos en revistas indexadas, moitos deles en JCR e SJR, Scopus. Foi Vicedecana da Facultade de Educación e Traballo Social e responsable de Calidade, de 2014 a 2020. É coordinadora no campus de Ourense do Máster de Profesorado de Secundaria. Coordina o Grupo de Investigación Contextos Educativos y Socioeducativos, HI14. Conta con 3 sexenios de investigación e 4 quinquenios docentes.

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • TICs aplicadas a educación
  • TICs e xénero
  • Deseño, desenvolvemento e avaliación de programas