Sánchez Martínez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica e Organización Escolar
Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Despacho 23
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 263
c.sanchez@uvigo.gal

Breve CV

Mestra de Educación Primaria, Psicopedagoga e Doutora en Ciencias da Educación e do Comportamento pola Universidade de Vigo, con Premio Extraordinario (2019). Actualmente, é profesora contratada interina na Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo e na Universidade Internacional da Rioxa. Imparte fundamentalmente materias sobre TIC aplicadas á educación, tanto en grao como en diversos mestrados. Ten publicado varios artigos e capítulos de libros; ademais ten participado en diversos congresos de ámbito internacional e nacional.

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • TIC e MCS aplicados á educación