Valente Da Silva Couto

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica da Matemática
Departamento de Matemáticas

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 28
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 120
mvalente@uvigo.es