García Señorán

Profesor/a titular de universidade

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 180
msenoran@uvigo.es

Breve CV

Profesora Titular de Universidade e Decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo. Imparte docencia de Grao en Maxisterio e varios másteres, ademais forma parte do programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento. Forma parte do grupo de investigación Hi9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos e as dificultades de aprendizaxe, contando con abundantes artigos en revistas indexadas. Posúe 1 sexenio de investigación e 4 quinquenios docentes.

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Educación para a saúde. Prevención escolar das drogodependencias
  • Procesos cognitivo-motivacionais implicados na aprendizaxe escolar