Carrera Fernández

Profesor/a titular de universidade

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 139
mavicarrera@uvigo.es

Investigación

Grupo de investigación

Saúde, Sexualidade e Xénero

Liñas de investigación

  • Educación para a igualdade e a promoción da diversidade sexual
  • Convivencia escolar e bullying
  • Educación Intercultural e para a Paz