Araújo Álvarez

Profesor/a asociado/a

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

rocio.araujo.alvarez@uvigo.es