Martínez Román

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 185
rosana.mr@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre