Sierra Martínez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica e Organización Escolar
Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Despacho
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 229
sierra@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

2º cuadrimestre