Denominación do titulo Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas pola Universidade de Vigo
Nivel académico Máster – RD 1393/2007, de 29 de outubro
Código RUCT do título 4311037
Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas
Profesión regulada vinculada Profesor/a de Secundaria, Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 200 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego, Inglés, Francés e Alemán
Curso académico de implantación 2009/2010
Duración do programa 60 créditos ECTS, 1 ano
Data de verificación 06/07/2009 – Verificación (SXU 01/10/2009)
Data de Autorización na C.A. de Galicia 08/02/2011 – Autorización (DOG 08/02/2011)
Aprobación polo Consello de Ministros 12/11/2010 – (BOE 16/12/2010)
Publicación do Plan de Estudos 26/03/2012 – (BOE 26/03/2012)
Renovación da acreditación 08/07/2015 – (CGU 08/07/2015)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: FCCE
Campus de Vigo: F.Bioloxía
Campus de Pontevedra: FCCED
Coordinador/a do título Dna. Xosefina Garrido González
Memoria do título Memoria vixente