Facultade de Bioloxía

Campus de Vigo

Ciencias experimentais, Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química
– Facultade de Bioloxía
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das ciencias experimentais, nas materias Bioloxía, Xeoloxía, Física ou Química.

Ciencias experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía (A especialidade de matemáticas non se imparte na Universidade de Vigo)
– Facultade de Bioloxía
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das ciencias experimentais, na materia Tecnoloxía.

Formación Profesional, Sector Servizos
– Facultade de Bioloxía
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Formación Profesional.
Especialización Docente en Ciclos Formativos e Formación profesional (corpo de profesores de Secundaria).

Formación Profesional, Sector Primario e Secundario
– Facultade de Bioloxía
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Formación Profesional.
Especialización Docente en Ciclos Formativos e Formación profesional, cuerpo profesorado técnico formación profesional.
(Sector primario y secundario).

Formación Profesional, Formación e Orientación Laboral
– Facultade de Bioloxía
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Formación Profesional, na materia Formación e Orientación Laboral (corpo de profesores de Secundaria).

Linguas e Literaturas Estranxeiras
– Facultade de Bioloxía
Facultade de Filoloxía e Traducción
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das linguas estranxeiras.

Linguas e Literaturas Oficiais
– Facultade de Bioloxía
– Facultade de Filoloxía e Traducción
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das linguas oficiais (galego e castelán).

 

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Campus de Pontevedra

Ciencias experimentais, Educación Física
– Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– E.U. de Forestais
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das ciencias experimentais, na materia Tecnoloxía.

Artes: Música (Non se imparte na Universidade de Vigo)
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito música.
Non se ofertan materias relacionadas con esta especialidade.

Artes: Debuxo
– Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– E.U. de Forestais
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das artes plásticas e debuxo.

Orientación
– Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de orientador/a en centros de educación secundaria e Formación Profesional.

 

Facultade de Ciencias da Educación e do Traballo Social

Campus de Ourense

Ciencias experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía (A especialidade de matemáticas non se imparte na Universidade de Vigo)
– Facultade de Ciencias da Educación e do Traballo Social
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito das ciencias experimentais, na materia Tecnoloxía.

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
– Facultade de Ciencias da Educación e do Traballo Social
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito da Xeografía e Historia.

Ciencias Sociais, Humanidades: Economía e ADE
– Facultade de Ciencias da Educación e do Traballo Social
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito da Economía.

Ciencias Sociais, Humanidades: Filosofía(Non se imparte na Universidade de Vigo)
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de docente de Educación Secundaria no ámbito da Filosofía.
Non se ofertan materias relacionadas con esta especialidade.

Orientación
– Facultade de Ciencias da Educación e do Traballo Social
Faculta ao alumnado para exercer a profesión de orientador/a en centros de educación secundaria e Formación Profesional.